สังคมต่างประเทศ

สสส. สานพลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “อยุธยา…แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบาย” ผลักดันสู่นโยบายการพัฒนาจังหวัดสู่ ‘เมืองสุขภาวะ’

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , เครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง – สถานีข่าว Cable Channel 37HD , บริษัท สินธิวา เคเบิลทีวี จำกัด , สถานีข่าวเอทีวีนิวส์ , สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่ายสุขภาวะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน (มรพ.) เปิดเวที “อยุธยา…แดนมหัศจรรย์ เที่ยว กิน สนุก ปลอดภัย ไร้อบาย” ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ อยุธยา ซิตี้พาร์ค

สังคมต่างประเทศ

เพื่อเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายเด็กและเยาวชน และหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน จ. พระนครศรีอยุธยา ได้มองภาพอยุธยาในวันนี้ เพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนาเมืองอยุธยา ให้เป็นเมืองสุขภาวะ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคม ที่ปลอดภัยจากอบายมุข และสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ การพนัน และอุบัติเหตุ

น.ส. รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก กล่าวว่า การสื่อสารรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักต่อสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ตนเอง เป็นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ที่นำมาออกแบบและพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพได้

 

 

By admin